مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

تصویب سه نقطه در ایران برای رصد مشتری به مناسبت روز جهانی صلح

دبیر انجمن صلح آسمانی از تعیین سه نقطه در ایران برای اجرای پروژه رصد سیاره مشتری خبر داد و گفت: طبق توافقهای انجام شده پروژه جهانی رصد مشتری و قمرهای آن در گنبد کاووس و دو نقطه در شیراز همزمان با غروب خورشید اجرا می شود.

محمد جواد ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر از نهایی شدن مذاکرات برای برگزاری پروژه رصد سراسری مشتری و قمرهای آن خبر داد و گفت: طبق این توافقها دوستداران نجوم با همکاری انجمن نجوم “نجما” در گنبد کاووس اقدام به رصد سراسری مشتری و قمرهای آن می کنند.

وی مقبره حافظ و محوطه تاریخی تخت جمشید را از دیگر نقاط رصدی دانست و افزود: در این دو نقطه نیز منجمان آماتوری با شرکت در پروژه جهانی رصد مشتری و قمرهای آن مشارکت و همراه با گردشگران اقدام به رصد مشتری می کنند.

ترابی تاکید کرد: در یکی دو ماه اخیر سیاره مشتری به بیشترین قدر یا درخشندگی خود رسیده است و این می تواند فرصت مناسبی برای رصد این جرم آسمانی باشد. ضمن آنکه رصد سراسری این جرم آسمانی می تواند راهی برای ایجاد صلح در میان مردمان کشورهای دنیا باشد.

اخبار

Leave a Reply