مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

از روز جهانی صلح در افغانستان تجلیل صورت گرفت

21 سپتامبر شماری از فرهنگیان و هنرمندان افغان که یک جا با داکتر نیلاب مبارز سخنگوی دفتر یوناما در کابل “وطن به صلح نیاز دارد و ما صلح می خواهیم” شعار می دادند، آنها هم چنان در صحبت های شان گفتند که صلح در افغانستان برای یک روز نه بلکه باید برای دایمی تامین شود.

یوناما روز دو شنبه 21 سپتامبر با راه اندازی یک نشست خبری، کمپاین راه اندازی صلح را با این شعار که شما برای صلح چه می کنید آغاز کرد.

داکتر نیلاب مبارز از تمام طرف های درگیر جنگ تقاضا کرد تا در راهء تامین صلح در افغانستان همکاری کنند و از مخالفان دولت خواست تا در روز صلح زمینه را برای تطبیق واکسین پولیو فراهم سازند.

داکتر نیلاب گفت، در حالیکه در روز صلح یک روز آتش بس اعلام شده، هم چنان آن روز به عنوان آتش بس و محو خشونت برگزار خواهد شد.

“حد اقل یک روز آتش بس قبول شده است و آرزوی ما این است که یک فیر هم نشود نه تنها در افغانستان بلکه در تمام دنیا، روز جهانی صلح روز محو خشونت و روز محو هر گونه آتش است.”

در برنامه مقدماتی کمپاین برای صلح اشتراک کنندگان گفتند با آنکه روز صلح در افغانستان و سراسر جهان تجلیل می شود ولی این روز برای افغان ها با ارزش تر است و افغان ها بیش از هر وقت دیگر به صلح نیاز دارند.

مقامات دفتر ملل متحد در کابل گفتند سال گذشه روز جهانی صلح با آتش بس تجلیل شد و امسال نیز به کمک صد ها تن از نهاد های جامعه مدنی و کارمندان ادارات مختلف، تلاش صورت خواهد گرفت که آنها جهت تامین صلح به اهداف شان دست یابند.

امسال روز جهانی صلح مصادف به روز های خواهد بود که مردم افغانستان ماه مبارک رمضان را سپری کرده این روز با روزهای پس از عید رمضان مصادف خواهد بود.

مقامات ملل متحد در کابل آن روز را به فال نیک گرفته و ابراز آرزومندی کرده اند که آن روز بتواند صلح دایمی را برای مردم این کشور به ارمغان آورد.

تا کنون واکنش مخالفان در رابطه به فراخوان دفتر یوناما در رابطه به اعلام آتش بس در روز جهانی صلح واضح نشده است.

اخبار

Leave a Reply