مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

هشتم تیرماه! / مادر صلح: پروین ضرابی

هشتم تیرماه است. سال 1366 نظامیان عراقی هفت بمب 750 کیلویی شیمیایی روی مناطق مسکونی بر سر مردم بیگناه سردشت، به قصد نابودی مردمی که قرار نبود هدف نظامی باشند، ریختند! آمادگی دفاعی نداشتند و بیش از سی کودک و افراد مسن همان روز جان باختند. 8000 نفر که در معرض گازهای شیمیایی قرار گرفته بودند وضعیت اسفناکی داشتند و حالا بازماندگان آن فاجعه با ابتلا به بیماری های سوختگی چهره و اعضا بدن، بیماری های ریوی و ناراحتی های تنفسی زندگی اسفناکی را ادامه می دهند.
سه شنبه صبح به موزه صلح در پارک شهر تهران رفتم. افراد جانباز که دست یا پا نداشتند با چهره های درد کشیده آنجا بودند و از تالمات بمباران شیمیایی و مصیبت های جنگ می گفتند. در میان بازدید کنندگان خانمی ژاپنی هم حضور داشت که یاد آور همدردی با جانباختگان بمباران هیروشیما بود. پسرش را که از همسر ایرانی داشت در جنگ عراق شهید شده بود و برای احترام به شهدا و جانبازان شیمیایی سردشت به موزه صلح آمده بود.
فضای موزه را که می گشتم همه از عکس های مصدومین شیمیایی و فجایع جنگ بود آنقدر متاثر شدم که گویی همین حالا رخ داده! بله اثراتش حالا و تا سالیان دور هست. با اشک که قادر به کنترلش نبودم، به یکی از جانبازان گفتم که من طرفدار صلح و محیط زیست هستم. گفت صلح و محیط زیست با هم اند و خواست که جمعیت برایشان آموزش محیط زیست بگذارد. اشاره کرد که طبیعت مظلوم است و خشونت را بایستی بس کنند. دلم میخواست فریاد بزنم برای صلح. از گاندی نوشته بودند که وظیفه شخص نسبت به خود و خانواده و وطن جدا و مستقل از هم نیستند نمی توان با زیان رساندن به مردم جهان به وطن خدمت کرد که خدمت نیست. وطن خودش هم دچار آشفتگی و ناهنجاری و فقر و فساد و کشت و کشتار میشود.
تاریخچه جنگ های شیمیایی از جنگهای باستانی و ما قبل تاریخ با نیزه ها و دودهای سمی شروع شد. در جنگ جهانی هم گازهای شیمیایی 5000 کشته داد و مصدومین فراوان. پس از آن هم تحقیقات و انباشت سلاحهای شیمیایی با تاثر و درد همچنان ادامه یافت.
فرهنگ صلح را که مجموعه ای از ارزشها و روشهاست باید با آموزش بخصوص در میان قدرتمندان و جنگ طلبان اشاعه داد. صلح طلبی و نفی خشونت را از درون شروع کنیم! هر لحظه سفیر صلح باشیم و برای بشریت احترام قایل شویم. روابط صلح آمیز بین افراد و ملت ها و همه گروهها میتواند جنگ و خشونت را هر چند در طولانی مدت ولی سرانجام از میان بردارد . کاربرد هرگونه سلاح و سلاحهای شیمیایی جنایتی بزرگ عیله بشر است . بامید صلح در سرتاسر جهان.

دل نوشته مادرانه مقالات

Leave a Reply