مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

مادران، پدران، جوانان، معلمان، روشنفکران، سیاستمداران و در یک کلام صلح دوستان امریکایی

 

 

متن انگلیسی نامه مادران صلح

اخیراً تعداد 30 تن از ناراضیان سیاسی ایرانی براساس نحوه نگرش و مقتضیات زندگی خود از آقای ترامپ خواستار افزایش سرکوب‌ها و فروپاشی زیرساخت‌های اقتصادی– اجتماعی–  بهداشتی و درمانی از طریق تشدید تحریم‌ها علیه ایران شده‌اند.

مردم ایران در مقام دفاع از تمامیت ارضی و استقلال خود هشت سال جنگ خانمانسوز و بیش از سه دهه تحریم‌های سخت را تاب آورده‌اند و برغم تحمل همه مشکلات و کاستی و کمبودها هیچ گاه طالب جنگ نبوده‌اند و همواره خواهان حل مشکلات و مسائل فیمابین ملت‌ها از طریق گفتگو و مذاکره براساس عدالت و رعایت احترام متقابل بین ملت‌ها بوده‌اند.

مادران صلح ایران در کنار فرزندان وطن دوست و صلح‌جوی خویش از شما انتظار دارند،  از رئیس جمهوری منتخب‌ آقای ترامپ و کابینه‌اش مصرانه بخواهید در جهت تشدید تحریم‌ها و رفتارهای جنگ طلبانه علیه مردم گام برنداشته و اقدام نکند.

ما مادران صلح ایران در کنار تمامی صلح جویان جهان باور داریم که حکمرانی صالح و دموکراسی خواه برآمده از اراده ی ملتی دموکراسی خواه و صلح طلب است. یقیناً تشدید تحریم‌ها به منزله جنگ خاموش علیه مردم ایران سبب تعویق دموکراسی و گسترش آتش جنگ و خشونت افسار گسیخته در منطقه و جهان خواهد شد.


مادران صلح ایران

 

 

بیانیه‏ ها و نامه

Leave a Reply