مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

تسلیت مادران صلح ایران به مناسبت فاجعه ی پلاسکو

“ایران فدای گریه ها و خنده ی تو”

 

دور باطل حوادث فاجعه بار در میهنمان گویی یارای ایستادن و بنای آسودن مردم ندارد؛ انگار عناصر طبیعی هم چون آب و آتش و باد و خاک که برسازندگان سرشت انسان ها هستند به جای ساختن به کار سوختن آدمیان پرداخته اند.

مدت های مدیدی است که مردم با رنج بیکاری و بی خانمانی و گرانی و غم نان و مسکن دست به گریبانند.آن ها صبورانه غم نانشان را در اندوه مرگ هولناک کودکان کار در گاراژ های متروک جمع آوری و تفکیک زباله فراموش می کنند و غم مرگ درختان کهنسال خیابان های شهر و تخریب جنگل هایشان را با مرگ ناشی از آلودگی های گسترده ی زیست محیطی همراه با اندوه کشتگان سانحه ی قطار مسافر بری مویه کنان به خاک می سپارند.

و اینک باز مردمند و غمی سترگ و اندوهی بزرگ.  فاجعه ی دل خراش آوار ساختمان پلاسکو غم های گذشته و بیم و نگرانی از آینده ی نا معلوم را تحت الشعاع خود قرار داده است. و مردم پرسش هایی دارند.

به طور قطع هیچ اقلیم و اجتماعی از مخاطرات ناشی از حوادث غیر قابل پیش بینی در امان نیست اما آن چه حوادث اعم از قابل پیش بینی یا غیر مترقبه را به چرخه ی معیوب و پر شتاب وارد می کند سوء مدیریت و بی کفایتی مسولان ذیربط و همراه آن بی اعتنایی مردم گرفتار به هشدار های ایمنی و قوانین بازدارنده از وقوع حوادث است.

در جوامعی که مسولان و مردم با اعتماد و احترام متقابل به طور مستمر و پی گیر به حل مسائل و مشکلات محیطی و مدیریتی خویش می پردازند و نقد و بررسی و پاسخگویی شفاف را وظیفه ی خود تلقی می کنند، پیشاپیش جلوی وقوع بسیاری از حوادث غیر قابل پیش بینی را می گیرند.

مادران صلح ایران در سوگ فرزندان و عزیزان جان باخته در فاجعه ی ساختمان پلاسکو، به ویژه آتش نشانان شجاع و ایثارگرشان، غرق ماتم و اندوهند. و این ضایعه ی جان گداز را به خانواده ها و بازماندگان این عزیزان و ملت صبور و نجیب  ایران تسلیت می گویند. مادران صلح ایران همچنین از مسولان ذیربط مصرانه می خواهند با تشکیل کمیته هایی از کارشناسان و متخصصین بی طرف و نمایندگان مردم و جامعه ی مدنی حادثه را در ابعاد همه جانبه بررسی نمایند و نتیجه را به طور شفاف در اختیار مردم قرار دهند.

امید آن که مردم و مسئولین به یاری یکدیگر با شناسایی علل و عوامل این فاجعه مانع وقوع حوادث جان گداز دیگر گردند و چرخه ی معیوب و پر شتاب سانحه های فاجعه بار در میهن را متوقف سازند و از کار بیندازند.

مادران صلح ایران  1395/11/3

تسلیت وهمدردی

Leave a Reply