مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

بیانیه مادران صلح ایران به مناسب 8 مارس روز جهانی زن

✅✅✅روز جهانی زن روز توجه به نیمه ی دیگر انسان
✅هشت مارس برابر هجده اسفند روز جهانی زن و در اصل روز توجه انسان به نیمه ی نادیده انگاشته ی خویش است .این روز سهمی ناچیز ازسیصد و شصت و پنج روز است.روزی برای این که زن در مقام انسان سوژه؛ هموطنان و مردم جهان را از  نابرابري ها و توانمندي هاي زنان جامعه آگاه و همراه سازد. روزیست برای سخن گفتن از آرزوهای انساني و امید برای داشتن جهانی بهتر که در آن عدالت و صلح و برابري و امنيت برای همگان مهیا باشد. روز جهانی زن هم چنین روزی برای تبادل تجارب و مبارزات زیسته ی زنان و قدردانی از این تجارب و سهم زنان درمبارزات آزادیبخش در سراسر جهان نیز هست.با نگاهی دقیق به تلاش های مجدانه ی زنان برای تغییر و عبور از وضعیت موجود به سمت موقعیت مطلوب، آشکارا در خواهیم یافت که زنان در سراسر جهان خیزشی عظیم به سوی توسعه و توانمندی را آغاز کرده اند .آنها نیک دریافته اند برای مقابله با مشکلات و موانع تاریخی و دورانی موجود بر سر راه زنان باید توانمند شوند.در عین حال خواهان  خاتمه ی جنگ افروزي زورمندان كه بيشترين آسيب را به زنان و كودكان تحميل مي كند، می باشند و تا زمانی که در جهان بر این پاشنه می چرخد، زنان فقط به دلیل  جنسیت شان مورد آزار و سرکوب قرار خواهند گرفت . واقعیت این است که از مهم ترین نشانه های هویتی و شناسایی انسان توسعه یافته ی امروزی داشتن آرمان برابری خواهانه  و حساسیت های عدالت طلبانه ی جنسیتی است . شاخص یک جامعه ی مدرن و متعهد، وضعيت زنان آن جامعه است. دفتر زنان سازمان ملل متحد کارزار مبتکرانه ی جدیدی را ساماندهی کرده است که “مردان برای زنان ” نام دارد .این کارزاری از آن پسران و مردان است تا در آن برای دستیابی به برابری جنسیتی و محو تبعیض و خشونت علیه زنان تلاش کنند. زدودن فقر وبیسوادی و نابرابری های حقوقی و اجتماعي و خشونت های خانگی و اجتماعی علیه زنان هم چنان در صدر مطالبات زنان قرار دارد و باشد كه  مردان كشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته به مدد زنان جامعه بيايند و برای احقاق حق زنان با یکدیگر همراه شوند  .از سوی دیگر سازمان ملل متحد برای افزایش امید در زنان و به منظور تسریع در حذف خشونت ها و رفع  تبعیضهای جنسیتی با به رسمیت شناختن زنان به عنوان سفیران صلح و عدالت از تمامی کارفرمایان و دولتها خواسته است تا سال 2030 تمامی فرصت های شغلی و منابع و دستمزدها بین زنان و مردان به طور مساوي توزيع شود تا مردم جهان با احساس مسئولیت و مشارکت جدی در زدودن نابرابری و تبعیض طعم خوش برابری و عدالت را بچشند.د ر كشور ما تلاش هاي زنان آگاه جامعه نتايج مثبتي هر چند اندك داشته است. اما هنوز تا زمان حصول يك زندگي برابر و شاد فاصله داريم. مهمترين خواست زنان جامعه ی ما فرصت برابر شغلي و دريافت دستمزد برابر است. همين طور توسعه سهم زنان توانمند در  مشاغل مديريتي كلان كشور است. وضعيت زنان شاغل در كارگاه هاي كوچك و مشاغل خانگي كه خارج از شمول قانون كار و بيمه مي باشد زيبنده ی جامعه ی مدرن و در حال توسعه ی ايران نمي باشد .
زنان خانه دار و زنان ورزشكار همانند مشاغل خرد خانگي از فقدان بيمه و حقوق بازنشستگي در رنج هستند، شايسته است با تبعيض مثبت به مسايل زنان جامعه پرداخته شود و مرضوع معيشت زنان و امنيت شغلي آنها با جديت دنبال شود. مادران صلح ايران توجه به مسايل نيمي از جمعيت كشور را در خدمت صلح و امنيت جامعه مي دانند.
مادران صلح ایران فرارسیدن روز جهانی زن را به هموطنان عزیز به ویژه زنان توانمند سرزمین مان و زنان جهان  تبریک می گویند .
                                                                                                                                                                مادران صلح ایران           95/12/17

تسلیت وهمدردی

Leave a Reply