مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

مطالبات مادران صلح ایران از ریاست جمهور آینده ی ایران

مطالبات مادران صلح ایران از ریاست جمهوری آینده ایران

 


انتخابات به منزله موثرترین ابزار تحقق مردمسالاری همواره امکان هایی برای گفت و گوی شفاف بین مردم و نخبگان و فرصت هایی جهت بازسازی و ترمیم ساختاری سیاسی و قانونی کشور فراهم می سازد. همچنین انتخابات به واسطه نیازی که نخبگان به آرای مردم دارند فضایی فراهم می کند تا نخبگان با چشم های بازتر و گوش های شنواتری با واقعیت های تحولات اجتماعی، سیاسی، مطالبات و نیازهای نوشونده و به روز مردم مواجه شده و خود را با آن ها منطبق سازند. این امکان ها و فضاهای ایمن و موجود انتخاباتی فرصت هایی مغتنم برای فعالان جنبش های اجتماعی فراهم می آورد تا در جریان انتخابات با مشارکت آگاهانه و منتقدانه و مطالبه محور تلاش کنند گفتمان عدالت محور و حق طلبانه و برابری خواه شهروندمدار خود را وارد ادبیات سیاسی، قانونی و برنامه های نخبگانی سازند که خود را شایسته مدیریت و کاندیدای ریاست جمهوری کرده اند.
مادران صلح ایران نیز با بهره مندی از فرصت انتخاباتی مطالبات خود که برگرفته از مطالبات مردم است را با کاندیداهای ریاست جمهوری در میان می گذارند. باشد تا سیاستمداران و نخبگانی که دغدغه آزادی و آبادی و توسعه میهن خویش دارند با توجه عمیق به نیازها و مطالبات برآمده از تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کنونی؛ گام های محکم تری در جهت تقویت مردمسالاری و توسعه و پیشرفت وطن و جامعه بردارند. مطالبات مادران صلح ایران با تمرکز و تاکید بر تامین حقوق و آزادی های مصرح در قانون اساسی و حقوق شهروندی به تفکیک شامل موارد کلی ذیل می باشد:
حوزه اقتصاد :
الف : توجه و تمرکز بر اقتصاد دانش بنیان جهت افزایش تولید و ایجاد اشتغال و حل معیشت مردم با پرهیز از صدقه دهی و مصرف زدگی
ب: مبارزه جدی و مداوم با فساد و تبعیض و رانت خواری از طریق شفاف سازی ساز و کارهای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی
ج : جلب مشارکت های مردمی و به کار گرفتن کارگران ایرانی در سرمایه گذاری های داخلی و خارجی جهت ارتقا سطح تولیدات ملی
د : ایجاد و برقراری تسهیلات ویژه آموزشی، بهداشتی، رفاهی ویژه کارگران و کشاورزان که بار سنگین تولیدات داخلی را بردوش می کشند.
ه : برقراری تناسب بین دستمزد کارگران و سطح زندگی عامه به منظور برخورداری کارگران از معیشت و زیست استاندارد انسانی
حوزه سیاست
الف: مادران صلح ایران در حوزه سیاست خواهان اتخاذ مشی تعامل و مذاکره و مداراگری و دگرپذیری و اتخاذ مشی پرهیز از خشونت؛ جهت برقراری صلح پایدار در داخل و جهان هستند.
ب: مادران صلح ایران خواهان گسترش مشارکت سیاسی مردم از طریق تقویت نهادهای مدنی و حذف رویکرد پلیسی- امنیتی نسبت به کنشگران نهادهای مدنی می باشند.
ج: مادران صلح ایران با توجه به تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی در ایران، خواهان امنیت همه جانبه اقوام و اقلیت ها جهت جلب مشارکت حداکثری مردم در نهادها و تشکل های مدنی می باشند.
حوزه اجتماع

الف: به رسمیت شناختن و تحقق آزادی‌های عمومی مصرح در قانون اساسی و برابری حقوق و بازنگری قوانین مدنی و رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان.
ب: برقراری تسهیلات جهت مشارکت شهروندان در انجمن‌ها و نهادهای مدنی با هدف ارتقای سطح دموکراسی و توسعه در ایران. ایجاد ارتباط میان شهروندان فعال در نهادهای مدنی با نهادهای دولتی و قانون‌گذاری از طریق مشاركت‌دادن نمایندگان نهادهای مدنی در تدوين قوانين برای ذینفعان
ج: توسعه فضاهای ورزشی و تفریحی و تامین امنیت آن ها با هدف فراگيری تعاملات سالم و اخلاقی در جامعه و به منظور پیشگیری از رشد آسیب های اجتماعی و کاستن از انحرافات و ایجاد تسهیلات لازم جهت آموزش و شکل گیری خانواده ی سالم و پایدار و دموکراتیک.
د: احترام به آزادی و اراده انسانی شهروندان برای انتخاب سبک زندگی و احترام و اعتماد به شهروندان که برای دستیابی به زندگی استاندارد انسانی در دوران کنونی تلاش می کنند.
محیط زیست
مادران صلح ایران با تاکید بر اهمیت تنوع زیستی بی بدیل طبیعت و زیست بوم ایران خواهان حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع غنی محیط زیست و عدم آسیب رسانی و مصرف بی رویه منابع کشور هستند.
ب: مادران صلح ایران، خواهان برنامه ریزی آموزشی جهت ارتقای دانش و افزایش احساس تعلق و استفاده درست شهروندان از طبیعت سرزمین و محل سکونتشان هستند. ما باور داریم ارتقای دانش و احساس تعلق مردم به ویژه کودکان و جوانان که آینده سازان وطن و کشورشان هستند، سبب استحکام گام های شهروندان در راه رسیدن توسعه و صلح و امنیت پایدار خواهد گردید.

Leave a Reply