مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

ترور به هر شکل و با هر انگیزه ای محکوم است.

تاریخ انساني گوياي اين واقعيت می باشد كه بشر برای رسیدن به صلح، همواره ناچار از درگيري با جهل و ظلم و تعصب بوده است و در مسير اين درگيري هاي ناگزير جان هاي عزيزي قرباني مي شوند. يقينا اين جان باختگان در قاب قهرمانان مقاومت و كوشندگان راه صلح و سلامت و امنيت در قلوب ملت ها و تاريخ مردم جهان جاي مي گيرند.
مادران صلح ایران عمليات ترور در مجلس شورای اسلامی و مرقد امام را قویا محکوم می نمایند و با تاكيد بر وحدت ملي به خانواده هاي داغدار و مردم شریف و صلح طلب ایران تسليت می گویند و همدردی عميق خود را با بازماندگان این ترور وحشیانه اعلام می دارند.
مادران صلح ایران
18 خرداد 96

Leave a Reply