مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

بیانیه مادران صلح ایران به مناسبت روز جهانی صلح

روز جهاني صلح گرامي باد
روز جهانی صلح با نواختن زنگ صلح که توسط سکه های اهدایی کودکان ساخته شده است، در سراسر جهان اغاز می شود . در جهانی که زور، نابرابری و بی عدالتی در آن جريان دارد؛ روز صلح یا روز آتش بس، فرصتی برای نفس تازه کردن و دمی تفکر و یاد آوری زندگی ایمن و همدلانه ی انسانی برای مردم سراسر جهان است .امروزه ملت ها و مردمان زيادي در جهان آشکارا شاهد نقض حقوق هزاران کودک و بزرگسال قربانی جنگ در یمن، سوریه، عراق و میانمار، ارمنستان، اوكراين و همچنین امريكاي لاتين مي باشند. از سوي ديگر برای میلیون ها قرباني جنگ كه ناچار به فرار از خانه و کاشانه ی خود شده اند و به نحو تحقير آميزي در مرزهاي كشورهاي آزاد در اردوگاه هاي فاقد امكانات زندگي انساني، تحت عنوان آواره پناه گرفته اند، صلح و امنیت آرزويي محال و دست نيافتني جلوه مي كند و برای میلیون ها انسان اسیر درروابط سرمایه و سود قاچاقچیان اسلحه و نفت نیز معناي زندگي كه در پرتو آزادي هاي اساسي و عدالت اجتماعي و ارزش هاي انساني كيفيت مي يابد؛ به كميت و زنده ماني به هر قيمت تقليل پيداكرده است . آشكارا پيداست در چنین جهان نابرابري حتی ملت های به ظاهر ایمن و دور از محیط های جنگی از عوارض و آفات جنگ و بی عدالتی در امان نمی توانند باشند. آری هیچ ملتی نمی تواند شاهد سوختن همنوع و همسایه اش در اتش جتگ و فقر و بيماري باشد و به تنهایی احساس خوشبختی و امنیت و سلامت کند .واقعیت غير قابل انكار اين است كه سلامت جسم و روح با علم، هنر، موسيقي، دانش، فلسفه و ادبيات كيفيت و معنا مي يابد وحيات آدمي و روابط انساني را ارتقا مي بخشد. نا گفته پيداست در زمین آغشته به خون و فضای آلوده به فقر و تحقير كيفيت حيات تغییر نخواهد کرد. در فلسفه ی حيات بنا بر بیان نغز فیلسوف اخلاق سعدی ( ذات نا یافته از هستی بخش .. کی تواند که شود هستی بخش ) چگونه می توان از کودکانی که در زندگی جز جنگ و آوارگی و گرسنگی ندید ه اند، انتظار داشت با خود و با دیگران سخن از محبت و عشق بگویند و به خود و به ديگران احترام بگذارند و یا از آزادی و کرامت انسانی خود و همنوعانشان دفاع کنند و يا هنرمند و عالم و فيلسوف بارآيند و احترام طبیعت بخشنده و زمین مهربان را پاس دارند ؟
بي شك صلح جریانی است که از درون و با احترام به کرامت و آزادی خود به عنوان انسان آغاز و با احترام گذاشتن به حقوق و منافع و کرامت نوع بشر به بيرون و در سراسر جهان راه می یابد و پیگیری می شود. کشورهای معدود و انگشت شماری در جهان سراغ داریم که صلح و امنیت پایدار را بطور کامل تجربه کرده اند. تجربه ی زیست مردم این کشورها برخلاف نظر آنهایی که معتقدند خشونت و جنگ امری ذاتا انسانی است؛ گویای این واقعیت شیرین است که زیستن طولانی مدت در آرامش و امنیت و صلح، سبب گسترش خوش بینی، صداقت، راستی و احترام در مردم شده و همدلی با همنوعان را درآنان تقویت کرده است. چنانكه مردم ساكن كشور هاي توسعه يافته به راحتي آغوش شان را بر روي پناهجويان خسته از جنگ گشودند و آنها را در خانمان خويش شريك ساختند. برعکس آنانی که مدتهای مدید با ترس از جنگ و احساس نا امنی و تشویش دایمی از ستیز و تهاجم زیسته اند؛ افرادی خود دوست و بدبین نسبت به دیگران و فرصت طلب بار آمده اند. ترس از جنگ نه تنها سبب ترویج بدبینی بین مردم که سبب پایمال شدن آزادی های مدنی و حقوق شهروندی نیز می شود و توسعه و امنيت پايدار را به تعويق مي اندازد. هم از این روست که مفهوم صلح را نمی توان به آتش بس و نه جنگ تقلیل داد زیرا آرمانی است که با دموکراسی و حقوق و امنیت بشر و عدالت و تکریم طبیعت و انسان دردرون و در سطح جهان رابطه ی بی واسطه و تنگاتنگ بر قرار می سازد . بر اساس چنین آرمانی است که مادران صلح ایران همراه دیگر صلح خواهان آیرانی و صلح جویان جهان با پاسداشت زمين و محيط زيست كه اصلي ترين ماواي انسان بوده و هست، در برابر غارت منابع طبيعي و برداشت بي رويه از منابع طبيعت مقاومت مي كنند و هشدار مي دهند که زمين مادر و گاهواره ی ماست. تامين ايمني و آرامش و سلامت طبيعت وظيفه و مسئوليت همه ی كساني است كه وجودشان از خاك است و بدان باز مي گردند. هم چنين مادران صلح ايران همواره خواهان حل مسایل و مناقشات از طریق مذاکره و گفتگو و ترویج زمینه های گفتمان صلح و بر قراری آشتی در جهان بوده و هستند. ما باور داریم بروز جنگ، فقر، آوارگي، فساد و نقض مکرر و مستمر حقوق انسان ها و دامن زدن به اختلافات قومی، مذهبی و نژادی و انکار صلح طلبی ذاتی انسانها ریشه در ترس های تهاجمي جبارانی دارد که به نحوی از انحاء خود قربانی خشونت و تجاوز و نا ایمنی بوده اند. آنان می پندارند با تجمیع و تمرکز قدرت و ثروت نزد خودو نا امن کردن جهان پیرامون خود به امنیت پایدار دست پیداخواهندکرد. بي ترديد چنين توهم وخيال باطلي تنها در برابر وحدت جهاني بر آرمان صلح جهاني رنگ خواهد باخت.
مادران صلح ایران
1396/6/30

بیانیه‏ ها و نامه

Leave a Reply