مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

توافق ملی برجام باید محترم شمرده شود!

انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده ی آمریکا که با بهت و حیرت جهانی مواجه شد، بیانگر وجود بحران های گسترده ی سیاسی، اقتصادی در ساختار سیاسی امریکاست که اصرار دارد در جایگاه امپراطور، سلطه ی خود را بر جهان همچنان تثبیت کند و دوام ببخشد. در عين حال نظامات سرمایه و سودمحور برای خلاصی از بحران هایی که بدانها مبتلا شده اند، معمولا با فرافکنی و ایجاد بحران در روابط درونی و بین المللی کشورها در جهان، با فروش تسلیحات و به کارگیری دلالان سیاسی به تقویت نظام سرمایه و تامین سود و تثبیت ساختار سیاسی سلطه جوی خود در جهان می پردازند. انتخاب دونالد ترامپ نیز از این قاعده مستثنی نیست و با روی کار آمدن او، بحران های بین المللی بویژه در کشورهای پیرامون رشد و شتاب بیشتری پیدا کرده اند.
ترامپ به محض برگزیده شدن به مقام ریاست جمهوری به بهانه ی مبارزه با تروریسم طی رفتاری نژادپرستانه و تبعیض آمیز حکم ممنوعیت صدور ویزا برای شهروندان ایرانی و چند کشور مسلمان دیگر در منطقه را صادر کرد. این حکم جابرانه نه تنها خشم مردم جهان که نارضایتی و خشم مردم آمریکا و کشورهای متحد امریکا را نیز علیه او و سیاست هاي اقتدارطلبانه اش برانگيخت. بطوریکه قضات فدرال حکم به ابطال فرمان صادره دادند و فرمانداران ایالات از اجرای فرمان سرپیچی نمودند و شهروندان امریکایی و وکلا و مدافعان حقوق بشر با تجمعات و تظاهرات اعتراضی گسترده نارضایتی عمیق خود را از اقدامات نسنجیده و تصمیمات مغایر با عقلانیت سیاسی و عرف بین الملل دونالد ترامپ نشان دادند. شهروندان امریکایی بویژه جوانان و دانشجویان با حمایت های بی دریغ خود از ایرانیان مقیم امریکا و خانواده های میهمان در مقابل مواضع ضد حقوق بشری ترامپ ایستادگی و مقاومت کردند و ترامپ را وادار به تجدید نظر در مواضع و احکام خلاف منطق و عرف سیاسی اش نمودند. به نظر می رسد آقای ترامپ بار دیگر بازی از سر گرفته و در ادامه ی گفتار و رفتار جنگ طلبانه خویش این بار به مخالفت با برجام برخاسته و با هیاهوی تبلیغاتی سعی دارد تا مردم امریکایی طرفدار برجام و اتحادیه ی اروپا و دیگر قدرتهای جهانی حامی توافق هسته ایی ایران و برجام را به نقض عهد و روگردانی از برجام وادار سازد. به نظر می رسد ترامپ قصد دارد با ماجراجویی و از طریق ایجاد تفرقه بین مردم امریکا و ملل جهان بویژه مردم منطقه ی خاورمیانه دنیا را به لبه ی پرتگاه جنگ بکشاند. در پی این نگرانی اتحادیه ی اروپا و کشورهای قدرتمند حامی برجام با موضع گیری علیه تصمیمات و سخنان جنگ افروزانه ی ترامپ صراحتا حمایت خود از برجام را اعلام داشته اند و مصرانه از ترامپ و دستگاه های سیاسی امریکا خواسته اند که به توافق صلح آمیز برجام احترام گذارند و متعهد بمانند. برجام حاصل دوازده سال دیپلماسی و مذاکره و گفت و گو بین ایران و شش کشور پر قدرت جهان است که با تایید و تصویب سازمان ملل در مورد آن توافقی جهانی صورت گرفته است و همه ی ملل جهان متعهد به رعایت آن هستند. از این رو می توان توافق برجام را گامی جهانی برای تحقق صلح و امنیت پایدار در سراسر جهان محسوب کرد. برجام الگویی مثبت برای ساخت این باور ارزشمند در ملل جهان است که دوران قلدری و زورگویی به سر آمده است و راه حل بحران ها پایبندی به تعهدات و قراردادهایی است که خرد جمعی و جهانی بشر بر آنها صحه گذاشته است. مادران صلح ایران با باور به این تجربه ی فراگیر و جهانشمول تاریخ بشر،به قدرت های جهانی جنگ طلب هشدار می دهند، پاشنه ی آشیل و علت اصلی سقوط امپراطوری ها و قدرت های مسلط در سراسر تاریخ بشری زیاده خواهی و خود محوربینی ها و بی اعتنایی به خواست و خرد جمعی است. در عین حال تجربه ی فراگیر دیگری هم هست که باور دارد رمز موفقیت و بقای ملت ها اعتماد متقابل فیمابین حاکمان با مردم و وحدت رویه و همدلی و هم زبانی بین دولت و ملت است. بر اساس این باور و تجربیات جهانشمول تاریخ بشر است که مادران صلح ایران از سیاستگذاران و سیاست ورزان امریکایی و ایرانی می خواهند همراه با مردمشان با احترام به توافق برجام و پذیرش تعهدات و مسئولیت هایی که در قبال اجرای آن پذیرفته اند، همراه و همزبان با مردم در راه صلح و امنیت گام بردارند و با یاری مردمان و درک مشکلات آنها به حل بحران های برآمده از زیاده خواهی ها و انواع تبعیض ها بپردازند. هم از این روست که نزد مادران صلح ایران ادبیات و رفتار جنگ طلبانه ی برخی جریانات همسو با ترامپ در مخالفت با برجام محكوم است.

ما اعتقاد داریم، با احترام گذاشتن به حقوق همه ی اقلیت های قومی و مذهبی مندرج در قانون اساسی که در پهنه ی وسیع کشوری به نام ایران زندگی می کنند و پرهیز از امنیتی کردن فضای سیاسی و اجتماعی و در سایه ی وحدت و وفاق ملی می توان جلوی عهد شکنی های ترامپ را گرفت و اجازه نداد جنگ طلبان با کنش و گفتار ضد صلح ، امنیت کشور و مردم را چه در داخل و چه در جهان به مخاطره اندازند و بر سر راه پیشرفت و توسعه مانع ایجاد کنند.

مادران صلح ایران
۱۳۹۶/۸/۸

 

بیانیه‏ ها و نامه

Leave a Reply