مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت علی اشرف درویشیان

علی اشرف درویشیان نویسنده متعهد ادبیات ایران جان شریف و تن رنجورش را شرافتمندانه از ورطه سالهای ابری موجود و همواره ممکن زمان خویش بیرون کشید و به خاک میهنش که سخت گرامیش می داشت و بدان دلبسته بود سپرد . زین پس نام و یاد و روش زندگی شرافتمندانه درویشیان در کنار داستان ها و روایت های جذابش که در اصل تجارب زیسته زندگی خود او بود در اذهان و یاد های مردمان قدر شناس سرزمینش ثبت و حک خواهد شد .در گذشت علی اشرف درویشیان را به ملت بزرگ ایران و به خانواده محترم درویشیان بویژه بانو شهناز دارابیان همسر وفدار و فداکار ایشان تسلیت می گوییم و نام و یاد این روایتگر امین و با انصاف زندگی را گرامی میداریم.

 

مادران صلح ایران

هشتم آبان 1396

بیانیه‏ ها و نامه

Leave a Reply