مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

برمه، پیلای، نامه انگلیسی Archive

متن انگلیسی نامه به خانم پیلای درباره نقض حقوق بشر در برمه

As members of the independent NGO civil organization, Mothers for Peace in Iran, we are...