مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

تحریم، کابوس مردم، فروزانفر Archive

تحریم؛ کابوس مردم/ دلنوشته ای از مادر صلح: شهلا فروزانفر

ذخیره سازی سبب رشد تقاضای خارج از انتظار بازار می گردد و خود عاملی پایدار...