مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

جنگ Archive

نشست مادران صلح علیه جنگ و خشونت در غزه

کانون زنان ایرانی: جمعی از مادران صلح در اعتراض به جنگ و خشونتی که در...

گزارش همایش «نه جنگ و نه تحریم» سخنرانی فریده غیرت و شیوا دولت آبادی

قسمت دوم جنگ و تزلزل قانون در جامعه فریده غیرت حقوقدان است. وی 40 سال...

همایش «نه جنگ و نه تحریم» با استقبال مدعوین برگزار شد

(گزارش همایش قسمت اول) روز پنجشنبه 25 بهمن هنوز عقربه ها ساعت 4 بعد از...

«ما جنگ نمی خواهیم!»

مدیران و مسئولان محترم جمهوری اسلامی ایران امروز كه مشاركت مردم در يكي از مهم...