مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

حقوق بشر Archive

صلح – حقوق بشر – محیط زیست

خوشحالم که امسال روز جهانی صلح را در سکوت برگزار نمی کنیم و حداقل در...

همایش «نه جنگ و نه تحریم» با استقبال مدعوین برگزار شد

(گزارش همایش قسمت اول) روز پنجشنبه 25 بهمن هنوز عقربه ها ساعت 4 بعد از...