مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

خشونت Archive

خشونت محکوم است

با خبر شدیم ماموران به درب منزل مادر صلح، خانم پروین فهیمی ، مادر سهراب...

مادران صلح روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان را گرامی می‌دارند

خشونت گر خود يك قرباني ‌است مادران صلح روز جهاني مبارزه با خشونت عليه زنان...