مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

روز جهانی صلح Archive

به بهانه فرا رسیدن روز جهانی صلح: کاروان سایه و اشباح / مادر صلح: مینو مرتاضی

یادم نمی آید دقیقا از کی احساس کردم اندک اشباح جسوری که گهگاه از...

خشونت در روز جهانی صلح / مادر صلح: زهره تنکابنی

مروزه چند عامل اساسی صلح را به خطر انداخته اند. دیکتاتوری یا استبداد و سرمایه...

در تنگنای دلهره / مادر صلح: فرشته جمشیدی

در حالى كه بيش تر مردم جهان عمدتاً مخالف جنگ هستند، امّا جنگ افروزان جهانى...

زهی کبوترآشتی / که دل برد سرود جان فزای او

فرا رسیدن مناسبت ها و روزهای جهانی فرصتی فراهم می آورند تا اقوام و ملل...

بزرگداشت روز جهانی صلح

امسال به مناسبت روز جهانی صلح مادران صلح ایران در یک نشست صمیمی گرد هم...

پیام کوفی ‌عنان بمناسبت روز جهانی صلح

● عنان: صلح پایه موجودیت ماست. اساس هویت ماست. انگیزه همه آن چیزی است که...

به مناسبت دوشنبه 30 شهریور 88 – روز جهانی صلح / مادر صلح: پروین فهیمی

به نام آنکه هستی را آفرید و انسان را و او را اشرف مخلوقات قرارداد....

تصویب سه نقطه در ایران برای رصد مشتری به مناسبت روز جهانی صلح

دبیر انجمن صلح آسمانی از تعیین سه نقطه در ایران برای اجرای پروژه رصد سیاره...