مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

سهراب اعرابی Archive

خشونت محکوم است

با خبر شدیم ماموران به درب منزل مادر صلح، خانم پروین فهیمی ، مادر سهراب...

به مناسبت دوشنبه 30 شهریور 88 – روز جهانی صلح / مادر صلح: پروین فهیمی

به نام آنکه هستی را آفرید و انسان را و او را اشرف مخلوقات قرارداد....