مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

شب هفت، شهلا فرجاد Archive

گزارشی از هفتمین شب درگذشت مادر صلح: شهلا فرجاد

روزهای عمر تکرار نمی شوند اما غروب های بی حوصله و غمزده جمعه ها...