مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

شهلا فرجاد، فرشته جمشیدی Archive

شهلا فرجاد، «نامی برای تا ابد زیستن» / مادر صلح: فرشته جمشیدی

شهلا جان، غمت را عمیق می یافتم و بر خطوط موازی زود هنگام پیشانی...