مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

شهلا فروزانفر Archive

قلب کودک / شعری از مادر صلح شهلا فروزانفر

در سینه ام قلب کودکی می طپد بی قرار تما م کوچه های شهر را دویده ام

کودکان افغان

ابتدا آماری از جنگ هشت ساله  ایران وعراق ارایه می کنم  آمار دولتی در ایران...

مقایسه دو ساختار

شهلا فروزانفر ساختار دولت ها بر اساس سلسله مراتب ابلاغ برنا مه ها و تصميمات...

مادران صلح و لایحه خانواده

شهلا فروزانفر 6/6/87 هر بار كه خانواده ای جديد بنيان نهاده می شود فساد و...

آموخته هایی از تظاهرات غزه

شهلا فروزانفر – 25 دي ماه 87 هدف از برگزاري تظاهرات نخست حمايت از زنان...

مقایسه دو ساختار

شهلا فروزانفر ساختار دولت ها بر اساس سلسله مراتب ابلاغ برنا مه ها و تصميمات...