مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

موزه صلح Archive

روز جهانی صلح در موزه صلح تهران

مادران صلح ایران با حضور در مرکز هنری دفاع مقدس از رزمندگان دوران جنگ تقدیر...

گزارش دیدار گروهی از مادران صلح ایران از موزه صلح در روز جهانی صلح

صلح تنها به معنی نبودن جنگ بین دولت ها نیست ، صلح از درون انسان...