مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

ناهید توسلی، شهلا فرجاد Archive

دکتر شهلا فرجاد، مادر صلح به جاودانگی پیوست!

شهلا، گرچه پزشک بود اما، از رندی بازی روزگار، در اثر بیماری سختی که مدت...