مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

پروین فهیمی Archive

خشونت محکوم است

با خبر شدیم ماموران به درب منزل مادر صلح، خانم پروین فهیمی ، مادر سهراب...

به مناسبت دوشنبه 30 شهریور 88 – روز جهانی صلح / مادر صلح: پروین فهیمی

به نام آنکه هستی را آفرید و انسان را و او را اشرف مخلوقات قرارداد....

همدردی مادران صلح ایران با پروین فهیمی (مادر صلح)

«شهادت سهراب اعرابی جوان آزادی خواه را به همه ملت ایران به ویژه مادر دلسوخته...

شرحی از 25 روز دربدری مادر صلح، پروین (آمنه خاتون) فهیمی

چشمانت را باز کن سهراب، مادر به عکس تو زل زده است چه زود بزرگ...